İşyerinde İşçinin Bir Başka İşçiye Hakaret Etmesi

isyerinde-hakaret-kavga
 

isyerinde-hakaret-kavga

İş Hukukuna göre 30'dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından ancak haklı veya geçerli sebebe dayalı olarak feshedebilebilir. İşveren tarafından dayanılabilecek haklı sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde örnekleyici bir şekilde sayılmış iken bu sebepler kadar ağır olmasa da işçinin işe sürekli geç gelmek, iş akışını bozacak davranışlarda bulunmak, diğer işçileri işverene karşı kışkırtmak gibi kusurlu davranışları veya işletmenin ekonomik sebepleri geçerli sebep olarak kabul edilir.

İşyerinde Hakaret ve Kavga

İşçinin işyerinde bir başka işçiye hakaret etmesi veya sataşması ve üzerine yürümesi çok açık bir şekilde İş Kanunu'nun 25.maddesinde düzenlenen hareketlerden birisdir. İş Kanunu'nun 25/2-b maddesine göre; İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması işverene işçinin iş akdini haklı sebeple sona erdirme hakkı verir. 

İş akdi haklı sebeple sona eren işçi bildirim süresinden yararlanamayacağı gibi kıdem tazminatı da alamaz. Ayrıca diğer şartları uygun olsa bile İşsizlik Sigortasına hak kazanamaz. 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi'nin 18.04.2014 tarihinde 2013/175 E ve 2014/6440 K sy ile vermiş olduğu kararında bu konu tartışılmıştır. 

Karara konu olan olaylarda, İş akdi işverence feshedilen Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne, diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi'ne göre dava konusu olayda İş sözleşmesinin, işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği ve bu suretle işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin ( II ) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin ( d ) alt bendinde, işçinin, işverenin başka işçisine sataşmasının işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.

Somut olayda, şahit beyanları ve dosyada mevcut yazılı savunma ve ifadelere göre, davacının, işyerinde çalışan diğer işçi S.’ya hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü sabittir. Bu anlamda, iş sözleşmesinin işverence feshi haklı sebebe dayandığından, kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin de reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

SONUÇ

1- İŞÇİNİN İŞYERİNDE BİR BAŞKA İŞÇİYE HAKARET ETMESİ VE/VEYA ÜZERİNE YÜRÜMESİ İŞ AKDİNİN FESHİ İÇİN HAKLI SEBEPTİR

2- İŞ AKDİ HAKLI SEBEPLE SONA EREN İŞÇİ, İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEZ

 

            Av. Eren Evren

             Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

 

 

39 yorum

 1. Merhabalar iş yerinde çalışma arkadaşım bana gerizekalı deyip hakarette bulunmuştur. Fakat buna şahit yok kamera yeterli delil sayılır mı

 2. Öncelikle merhaba:ben özel bir sektörde çalışmaktayım.pazarlama bölümündeki bir pazarlama sorumlusu benim bölümüme gelerek ufak bir tartışmamız olmuştur.kendisi şahsıma benim kim olduğumu biliyor musun,senin burada ecdadını ….. Diyerek küfür etmiştir.kendisini bulunduğum şirketin müdürüne şikayet edeceğimi beyan ettim.bu benim için iş akdini fesih icin bir sebeb mi yada kendisine hakaret davası açabilir miyim. Arkadaşlarımın yanında küfür etmesi çalışma psikolojimi çok etkiledi ve yeteri kadar şahidim de var.nas8l bir yol izlemeliyim.kolay gelsin..

 3. Çalıştığım kurum home Office çalışmaya geçti işyerindeki personeller ile iletişimi mail yada WhatsApp üzerinden sağlıyoruz. Hicbir şey yapmamama ragmen işyerindeki başka bir işçi beni tehdit edip buluşmak istedi sinirle gittim dediği yere korktuğu için gelmemiş bu konuda işin peşini bırakmak istemiyorum. Yöneticilerime durumu belirttiğimde aranızı tatlıya bağlayacağız diyorlar… Ben o çalışanın sicilinde bu yaptığının görünmesini istiyorum. Fikir verecek varsa sevinirim

  1. tehdit edildiğinize dair ekran görüntülerini savcılığa sunup suç duyurusunda bulunabilirsiniz. suçlu bulunduğu takdir işverene bu konuda değerlendirme yapmasını sağlayabilir ve tehditten dolayı tazminat talep edebilirsiniz.

 4. Geçen hafta müdürü olduğum kurumda bir çalışanım bana gelerek şoförlerden birinin diğerini telefonla arayarak kendisine ağır sinkaflı küfürler ettiğini, kendisinin de aynı masada yemek yedikleri için bunları duyduğunu, bunu o gün için duymazdan geldiğini ancak hakaret eden şoförün, kendisine verilen talimatlarla ilgili çalışanıma ve diğer memura sürekli karşı geldiğini, “buranın ağası da benim, patronu da benim” gibi ifadelerle kendisini terslediğini ifade eden bir dilekçe ile başvurdu. konu ile ilgili tarafların ifadelerini aldım, hakaret ettiği iddia edilen şoför ifadesinde olayları reddetse de işveren tarafından ettiği sözler kendisine tekrarladığında itiraz etmeyip başını önüne eğerek zımnen ettiği küfürleri kabul etti. Bu durumda ya hakaret eden çalışanı işten çıkarmam ya da tanık olan diğer şoför ve memurun işten ayrılmasını kabul etmem gerekiyor. memurumun iddialarını, tek bir tanığın ifadesi ile ispat etmiş sayılır mıyım? Mahkemede işyeri için gereksiz masraflar çıkarıp, üstüne tazminat ödeyerek diğer ortakların tepkisini çekmek istemiyorum. Ne yapabilirim?

 5. Merhaba,
  grup şirkette bordro 4 bordro uzamanı ve 3 uzman yardımcısı olarak çalışmaktayız . diğer arkadaşlardan sayıca çok daha fazla çalışan için bordrolama işlemi yapmaktayım . dolayıyla iş hacmim diğer çalışanlardan çok daha fazla ilintili olarak diğer işlem sayılarımda daha fazla oluyor. Bu durumu diğer çalışma arkadaşlarımın yanında müdürüme izah ettim ve hata yapma olasılığımın yüksek olduğunu da söyledim.velhasıl ücret ödeme günü A firmasıda çalışanların ücretlerini B Firmasına ait banka talimatında hazırladım ve ücret ödemeleri yanlış firmada hesabından çıktı. Ancak ödemeleri diğer uzaman arkadaş bankaya gönderdi( bankaya talimat gönderme yetkisi olduğundan) Her gönderdiği talimat için kendisine bilgi maili( b Firmasından şu kadar para tahsil edilecektir şeklinde) geldiği halde arkadaşta yanlış talimat olduğunu farketmedi.Son aşamada finans müdürü onayladı ve böylece hatalı firmadan para çıkışı tamamlandı.
  Diğer taraftan olay günü ünvanıma uygun olmadığı halde müdürüm tarafından alelade bir iş,sgk ya evrak teslim etmem için, görevlendirildim. kendisine bu işi başkasının yapabileceğini defaten söyledim ancak ısrarla benim ilgilenmemi istedi ki ücret ödemlerinin gerçekleştiği bir gün son kontrollerimi yapmam gerekirken ofis dışında başka bir işle uğraşmış oldum. ayrıca kısa çalışma günüme denk getirerek taşınma planımı yaptığım halde aynı konuyla ilgili olarak yine evrak teslimi için planımı ertelemek zorunda kalmıştım. aynı konuyla ilgili 2 evrak teslimimde taşınma sürecime denk geldiği halde erteleyemedim.(zaten 1 hafta geciktirmek zorunda kalmıştım çünkü) Bu yoğunluğu bir maille müdürüme de bildirmiştim.
  şimdi muhtemelen savunma vermem gerekecek. Yapılan hatanın tek sorumlusu ben miyim? içinde bulunduğum yoğun süreci de düşünürsek nasıl bir savunma vermeliyim ,nasıl ilerlemeliyim?

  1. İlgili işlem aşamalı şekilde şirketinizde çalışan personellerin kontrolünden geçmek suretiyle tamamlanıyorsa bunu ve durumunuz hakkında daha önce sorumlunuza aktarmış olduğunuz bilgileri savunmanızda belirtmekte fayda var.

 6. Merhaba! Ben işten ayrıldım avukata verdim işten ayrıldıktan 4 ğün sonra diğer işçinin bır yıl önce parası çalınmıştı ama şimdi benim çaldığımı söylüyormuş ne yapmalıyım ama ben yapmadım ben nereye başvuru yapmalıyım

 7. ihracat firmasında santral de çalışmaktayım 2,5 yıldır asıl firmamızdan hariç başka tekstil adıda vardı zaten atölyesi gibi düşünün içinde 4 tane patronum var.Pandemi olunca eski çalışan bölüm şeflerine devreder gibi hissedar yaptılar o ikinci firma üzerinden tam olarak anlaşma şekillerini bilmiyorum.onlarda kendi bölümündeki çalışanlarla anlaşma yaparak çıkış,giriş yaptılar.Asıl konu benim geçiş olmayacağı halde firmamda devam edeceğim halde hissedar olan kişilerden biri benimle saçma sapan sebepten tartışmaya girip hakaretler edip kovdu üzerime yürüyerek bağara çağara hatta 6-7 kişi tuttu çık ya istemiyorum gönderin ücretsize yada izne gitsin bunu istemiyorum en gereksiz elemanısın gibi hakaretler ederek ; ben saygımı bozmadan telefona kayıt yaptım ve birsürü kişi şahit olmuş oldu.Sormak istediğim devam etmek istemiyorum çünkü geçiş yaşanıyor herşey değişiyor dengeler şaştı patronum 4 iken 9 kişi oldu bu olay hariç başka şikayetlerimde var mobbingg uygulanıyor mutsuz çalışıyorum ama çalışmakta zorundayım açıkçası nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilgim yok.yardımcı olurmusunuz

 8. Merhabalar,ben aynı işyerinde yaklaşık 16 yıl çalıştıktan sonra haksız yere tutanak tutularak tazminatsiz işten çıkartildim.21 Eylül tarihinde işyerinde çalışan bir bayanın hakaretlerine maruz kaldım ama ben hakaretlere cevap vermedim ve sonra 2 şahit le birlikte insan kaynaklarına şikayet dilekçesi verdim.sonra yaklaşık 2 ay sonra bu olaydan dolayı savunmam dahi alınmadan bana ihtar 2 yevmiye ve son uyarı cezası verildi.bende bu kararı imzalamadim ve hukuk yoluna basvuracagimi söyledim yetkililere.tabi onlarda bana kafayı taktılar.aradan 1 hafta geçti ve beni takip ettiklerini gördüm.birgun sonra çalıştığım istasyona 5 metre uzaklıkta bulunan bir arkadaşımın yanına gittim ve birşey söyledim ve karşıdan postabasi beni gördü ve yerine geç len diye ithamda bulunarak bana bağırmaya başladı bende ne oluyor ne var dedim.ve yanına gittim sakince bu kadar insan içinde sen.bana. bagiramazsin dedim.oda bana bağırarak sen beni tehdit mi ediyor sun dedi ve savunmami alacağını söyledi.savunmamda benim postabasina konuşmalarına dikkat et dediğim yazılmış.ben savunmami yazdım 3 gün sonra tazminatsiz işten çıkarttılar.bende avukata verdim.cikarilis.gerekcem 25/2 d bendi.olaya göre yorum yaparmisiniz

 9. Merhabalar cevaplarsanız çok sevinirim 2 ay 2.5 ay gbi bir süredir renta car da çalışıyorum bugün iş verenin küfrüne maruz kaldım araçlar yıkamıştı akşam araçların toplama saatine yakin durduk yere çağırdı arabaları duzenleyin dedi araca bindim geldi yanıma azarladı bende abi boşmu duruyoruz çalışıyoruz sabah beri bana kızarak yaptığınız 2 iş yapma s…… dedi kendi yegenide yanındaydı ofisteki diyer insanlarda biliyor durumu buda benim zoruma gtti araclari yerine cekip ofise geldim abi benim hesabımı kes kendine eleman bul ben 1 hafta 15 gün daha gelirim dedim senin üslubun benim hoşuma gitmiyor bu tarz bi konuşma şekli yok dedim o bu derken özür falan diledi ben hatalıyım tamm zaten yıldızlarımız barışmadı falan dedi yagrin gel çıkışını imzala dedi bu durumda mahkemeye versem bisey elde edermiyim kış günü ıssız kaldım 2 2.5 aydır çalışıyordum kaldıramadım yagrin gidip imzalayimmi bi yol gösterirseniz sevinirim teşekürler simdiden

 10. Merhaba ben is yeinde takim lideri ile tartistim tartisma sonucu sikerim isininizi gucunuzu dedim daha sonra tartisma devam ederken kafani gozunu kirdirma bana simdi dedim bu durumdan dolayi tutanak tuttuldu isten atilirmiyim atilsam tazminat alabilirmiyim tskrler

 11. Merhaba is yerinde arkadasa isle alakali birsey sordum oda bana aptalmisin sen dedi ve bu kelimeyi daha oncesindede kullanmisti uyarmistim.uyarmama ragmen ikinciye kullandi ustaya sikkayet ettim uyaricam dedi uyarmadi benim ustaya sikayetimi duyduktan sonra noldu dovcenmi beni gibi laflar etti ve sahitlik edicek kimse yok hep birebir iken soyluyor nasil yol izlemeliyim tesekkurler.

 12. Merhaba ben bi fabrikada çalışıyorum bu fabrikanın servis söfürü beni duraktan aldıktan sonra devam ettik yola ve ilerde bir tıra geçiyimmi geçmişimi diye terettüt etti ve ben önde oturduğum için reflekse ayağımı firene basar gibi yaptım ve servis şöförü bana korkuyorsan öne oturma dedi bende ona eyer sende geçemeyeceksen bizim canımızı tehlikeye atma dedim oda bana sen sus sen konuşma dedi milletin içinde bende sinirlendim ve siktirgit kullanamıyosan bu kadar milletin canını taşıma dedim Buda beni işyerine şikayet etmiş iş yetişe benim savunmamı aldı şimdi ne olur acaba çok teşekkür ederim cevaplarsanız

 13. Merhaba Evren Bey, işyerinde bir işçi ile muhabbetimde şöyle bir konuşmamız geçti; Ben dedim ki, nurumuz var, meleğimiz var, bi şeytanımız yok diye konuştum. Muhabbet ettiğim kişide cevap olarak; şeytan canan dedi. Canan adındaki arkadaş, bu muhabbeti benden duydu. Bunun üzerine şeytan canan diyen arkadaşla tartışma yaşadım ve bana küfretti. İşveren konuyla ilgilenmiyor. Ne yapmam lazım.

 14. Merhaba,ben özel bir şirkette sendika temsilcisiyim sendikaya öncülük ettiğim için 9 ay önce işyerinde beraber çalıştığım arkadaş ile mini bir tartışma esnasında küfürlü konuştuğumu iddia eden bir şef o çalışan arkadaş ile organize olup tutanak altına alıp beni tazminatsız işten çıkardılar.suan mahkeme devam etmekte üçüncü duruşma olacak.ben kesinlikle küfürlü konuşmadım orada olan diğer tanıkların da şirketin aldığı yazılı ifadelerinde duymadiklarini yazmışlar fakat mahkeme çıkmak istemiyorlar korkudan.ayrica şef in beraber kumpas kurduğu arkadaş olayın aynı günü yanıma gelerek beni oyuna getirdiler vicdan azabı çekiyorum diyerek iki sayfa olayın nasıl olduğunu yazdı. Bu yazıyı şirkete yonlendirdik akabinde o Arkadaş hemen uzaklaştırma ve arkasına işten çıkarıldı.cikarken de birşey imzalatmislar şimdi oda tanıklık yapmak istemiyor bana tazminat davası açarlar diyor.yazdigi yazıyı mahkemeye sunduk.ayrica ses kaydı görüntü gibi bir şey de yok.sizce ne olur ben ne yapmalıyım savunmam da mahkemede küfür etmediğimi yazdım söyledim.

 15. Meraba işyerinde bir arkadaşım isyerinde kullandığımız whatsap grubundan mesai saati dışında alkollüyken yada bize alkol aldığını söyledi, ve bana ben grup üzerinden şefime bir şey bildirdim ve bu arkadaşımız whatsap grubumuzda olan bay bayan olarak kullandığımız grupdan herkesin gördüğünü bildiği halde bana ve aileme hakaret edici mesaj yazdi, ve beni arkadaşlarıma karşı gururumla oynanmasına ve rencide edilmeme neden oldu.halbuki benim şefime yazdığım yazı isyerindeki bilgisayarda olusan bir hatayı bildirdim. Olayın bu arkadaşla ilgisi olmadan bana hakaret edici onur kırıcı şeyler yazmasina anlam veremedim. İşyerinden özür dileyip işine devam etti fakat ben arkadaşımın ozurunu kabul etmedim. Ve işine devam etmesi benle aynı yerde göz göze çalışmamız beni rahatsız ediyor. Bu durumda işyerinden şikayetçi olabilirmiyim dava acabilirmiyim. Teşekkür ederim

 16. merhabalar,
  özel bir firmanın genel müdürlüğünde çalışmaktayım aynı pozisyonda olduğum mesai arkadaşım sürekli emirler vererek konuşuyor en sonunda bana gerizekalı diyerek hakaret etti ve bunu dövücem elimde kalıcak çıkarın burdan diyerek üstüne yürüdü bir mesai arkadaşım ve müdürümün yanında kendisine hiç bir yaptırım uygulanmadı şirket içinde. izlemem gereken yol nedir? olay tanıkları olası bir durumda çekimser kalırsa ne şekilde ispatlayabilirim?
  teşekkürler

 17. Merhabalar ,
  Bir şirkette ön muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. Muhasebe müdürümüz sürekli bizleri aşağılamakta. En son bugün whatsapp konuşmasında ” sen hastasın tedavi ol ” diye bir ibare kullandı halbuki hiç muhabbetmiz yokken. Bu durumu iş verenime aktardım ama bunda kötü birşey olmadığını aldırış etmememi söyledi.

  Sizce ne yapmam gerekli ? Çünkü çekilmez bir hal aldı artık.

 18. Merhaba Bir gün işe gidiyordum servis şöförüne mesaj atiyordum kendi arabamla gidiyordum iki kisi alicaktim servisciye mesaj attim oda da dediki ayşe hanim var bende araba kullaniyordum ve bir kisi ile konusurken ayni anda iki mesaj düştü bende şu sözü ifade ettim “ben onun …” ama bu sözüm ayşe hanima değildi serviscinin telefonunu alip ayse hanim fotoğrafini cekmis ve tutanak tutulmus sendika ile görüşmüş iş yerim görüştükten sonra bi üst disiplin kuruluna gitmis atilirmiyim

  1. Merhabalar Enes Bey,
   Durumuzu çok açık belirtememişsiniz ancak hakareti iş arkadaşınıza etmediğinizi
   ispatlayabilirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız, iş arkadaşınıza etmişseniz aleyhinize haklı
   nedenle fesih yoluna gidilebilecektir fakat işveren tercihen bu yola gitmeyerek
   yalnızca disiplin cezası da verebilir.

 19. Merhaba eren bey, İş yerimde bir iş arkadaşım başka bir olayı yanlış anlayıp gelip bana hakaret ve küfürlü konuştu bunun üstüne bende senin diye karşılık verdim ve üstüme yürüdü kolumu falan tırnaklarıyla çizdi herhangi bir suçum olmamasına rağmen işten çıkarıldık haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhabalar Barış Bey,
   Bahsettiğiniz tartışmada sizin hareketleriniz önem taşımaktadır. Yalnızca kendinizi koruyucu bir tavır sergilememiş siz de saldırıda bulunmuşsanız ve/veya hakaret etmişseniz fesih haklı veya geçerli olabilir.

 20. Merhaba
  06.12.2017 tarihinde bir yatay pozisyonda bir çalışan tarafından tarafıma salak dendi ve bu ortamda bağlı olduğumuz müdür ve müdüre bağlı diğer çalışanlar bulunmaktaydı. Müdür bu hakereti kesmesini istedi ve devamı sonucunda savunma istedi. Ancak hakaret eden savunma dahi yazmayacağını müdüre haksız yönetim yaptığını söyledi. Ve durum yatıştı ancak bugüne kadar herhangi bir savunma, tutanak yazılmadı. İşverene bildirmekten kastınız İnsan Kaynakları departmanı mı? Şuanki çalıştığım yer yurtdışı kaynaklı Japon Genel Müdürler tarafından yönetilen bir yer. Tam olarak bildirmem gereken departmandan emin değilim.

 21. Merhaba calıstıgım ısyerınde baska bır calısan tarafından ahlakıma dokuncak hakaret ettı ve kendı kulaklarımla duydum hakaret bı erkekle yatmamla alakalıydı bununla alakalı ıs akdının feshını ıstıyırum ne yapabılırım

  1. İşverene yazılı başvurun, işveren gerekeni yapmazsa, siz de iddianızı ispatlayabilirseniz, iş sözleşmenizi bu sebeple feshedip kıdem tazminatızı talep edebilirsiniz. (1 yılı doldurmuşsanız)

 22. Merhaba is yerinde bi bay arkadasmz bana karaktersiz gibi hakaret ederek ustume yurudu ve elini kaldirdi is yerimiz bununla ilgili hic bir sekilde bisey yapmiyor ve bu bir degil iki degil savciliga suc duyurusunda bulunmak istiyorum ne yapmam gerektiginide bilmiyorum is yerimiz bize tutanak tutucak buyuk ihtimalle ama ben kesinlikle ona hakaret veya benzer bi tepki vermedm sadece elini indir gibi sozler soyledim ne yapmam gerekiyo lutfen bilgi verirmisiniz

 23. Annneme işyerinde işyeri sahibi gerizekalı demiş daha iş başı yapmasına 15 dakika varken şefi annemin fotoğrafını çekmiş çalışmıyor bakın diye üst birimlere iletmiş.Bunun dışında istifa etsin diye caydırıcı hareketleri çok fazla.Bu durumda ne yapılabilir.170’i arayıp mobbing uzmanına danıştık mobbing olabilmesi için 6 ay hakaret etmesi gerekliymiş böyle bir saçmalık olabilir mi ?

  1. Eğer gerizekalı dediğini ispatlıyorsanız ve aradan 6 gün geçmedi ise sözleşmenizi tek taraflı feshedebilirsiniz. Diğer durumda mobbing davranışlarının sürekli ve sistematik olması gerekir. 6 ay süreyi bundan vermişlerdir.

 24. Kamuda memurum. İş yerinde daimi işçi kadrosunda bulunan şahıs önce benim üzerimden dini vecibelerimi getirmemekle beni sorguladı. Bende bu olaya önce sen dini vecibeleri yerine getir sonra bana karış dedim. Ayrıca hem sen nerden biliyorsun benim dini inancımı dedim. Ayrıca bana müslüman değilsin dedi. Sonra olay kızıstı ve benim üzerime yürüyerek hakaret edici kelimelerde kullandı. Kendisinin masasından benim masama doğru kendisi üzerime yürüdü. Şahit var. Fakat şahit 2 taraflı suçlu diyor. Ben onu rencide etmişim öyle söylüyor. Kuruma şikayet dilekçesi yazdım. Sonuç ne çıkar. Sonuçtan ceza almazsa avukat tutup mahkemeye vercem. Mahkemede neler yapmam gerek.

  1. Memuriyet hukuku ile ilgili bir bilgimiz yok maalesef. Ancak bu bahsettiğiniz olayı tanıklar ile ispatlarsanız aynı zamanda suçtur ve size bu davranışta bulunan kişiyi Savcılığa da şikayet edebilirsiniz.

 25. Gıda sektöründe şef olarak görev yapmaktayım.Basit bir sebepten dolayı şube müdürü bana toplum içerisinde aptal geri zekalı ve salak gibi hoş olmayan ithamlarda bulundu ben kendisinin bayan olduğundan dolayı bir ters tepki ve fiziksel saldırıda bulunmadım bu kişinin psikolojik sorunları olup hemen hemen her gün şubede çalışan bir kişiyle sürekli sözlü sataşma ve moral motivasyon bozukluğuna sebep olmakta be bu tür olaylar iş verimliliğini düşürmekte takibi iş kazaları nada davetiye çıkarmaktadır size sorarım bu tür durumlar karşısında hangi yolu izlemeliyim gereğini önemle rica ederim.

  1. 1- Size aptal geri zekalı ve salak gibi laflar söylediğini tanıkla ispatlarsanız
   2- Müdürünüzün Bu sözleri söylediğini işvereninize bildirdiğinizi ispatlarsanız
   3- İşverenin bu bildirime karşı bir önlem almadığını ispatlarsanız
   4- Müdürünüz size aynı şekilde sözler söylemeye devam ederse

   Yukarıda saydıklarımın hepsi bir araya gelirse, İşverenin koruma yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş akdinizi haklı gerekçe ile feshedebilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

   1. vorne kapı pencere sistemelerinde oparötor olarak çalışıyorum dün iş yerinde fazla mesai yapmak istemiyorum en ufak bişeyde biz sizleri idare ediyoruz ama siz işe hasta veya işimiz oldugunda bizlere yardımcı olmuyorsunuz die konuşma yapıyorduk işyeri sorumlusuyla tabiri caisse mavi önlüklü üst makamlarla ofiste konuşurken içeriye hiç konuya dahil olmayan sorumlu geldi mavi önlüklü üst makam diye.tabiri caizse konuşurken konuyla alakalı sende karadenizlizlisin bende karadenizliyim diye soyledi evet dedim çalışmaktan kaçmaz işine sadıktır vb.diye konuşurken konuya dahil olmayan şahıs belli zaten deyip saç sakal dahınık olurya işyerinde çalışmaya geliyoruz gezmeye gelmiyoruzya işyerine bana belli zaten deyip vardiye sorumlusuyla beraber bir birleriyle beraber bakışıp gülmeye başladılar bende hayirdır falan belli zaten dedim sonra fabrikanın genel müdürünü çagırın dedim bu konu çözülecek dedin benbu sozleri hakaret olarak algıladım onunda gülmesinden belliydi zaten hakaret ettigi şahsıma genel müdür ben öyle birşeye izin vermem olamaz öyle falan filan dedi ama oldu deyince olmaz izinvermem kimse öyle konuşamaz falan soylemeye başladı. o esna iceride 3.4 kişi vardı hiç boyle bi hakaret edilecegini bilmedigim için kayıt alamadım ama almaya çalışacam illaki bu şahıs sana hakaret etmiş diyecek çalışma arkadaşlarım işe gitmekte istemiyorum ama bana ne yapmam ve nasıl bi yol izlemem konusunda hakkında hakkında yol gösterirseniz çok yardımcı olursunuz iyi günler

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir