İşçinin Güven Sarsıcı Davranışları Sebebi ile Haklı Fesih

iscinin-guven-sarsici-davranislari

Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli şüpheler bulunan bir işçinin iş sözleşmesi güven sarsıcı davranışlar sebebi ile haklı nedenle feshedilebilir mi ?

iscinin-guven-sarsici-davranislari

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre; Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, maddede yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

Aynı maddenin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır.

Yine aynı maddenin II. bendinin ( e ) alt bendinde ise; işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.

Hırsızlıkla suçlanan bir işçinin, suç işlediği tam olarak ispatlanamamış olmakla birlikte, hakkında kuvvetli şüpheler var ise sözleşmesi haklı sebeple feshedilebilir mi ?

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 08.12.2014 tarih ve 2013/25114 E ve 2014/34719 K sy kararında bu konuya açıklık getirmiştir. Kararda geçen olaylarda;

Şirkette görevli plasiyerlerden birisinin aracında bulunan paralar çalınmıştır. Araç içi kamera görüntüleri incelendiğinde, Şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin araca girişinin ve bozuk para bulunana bölmeye uzanarak elleri dolu vaziyette çıktığı tespit edilmiştir.

iscinin-guven-sarsici-davranislari-iki

Temizlik personeli; aracın klimasının çalışıp çalışmadığınn kontrol edilmesinin istendiğini, bunun için araca girdiğini savunmuştur. Ancak iş akdi işverence haklı sebeple feshedilmiştir.

Konu yargıya intikal etmiş ve Davacı vekili, davacının 20.06.2000 tarihinden 14.10.2010 tarihine kadar davalı işyerinde aylık net 750,00 TL ücretle temizlik elemanı olarak çalışmakta iken iş akdinin iftira atılmak suretiyle haksız olarak feshedildiğinden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağının faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ise davacının iş sözleşmesinin 4857 İş Kanunu’nun 25/2-e maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini, davacının 14.10.2010 tarihinde araç içerisindeki bozuk para konulan bölümleri karıştırarak elleri dolu olarak araçtan çıktığı tespit edildiğinden iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, haksız davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davalının iş sözleşmesinin feshinde davacının kusurlu olduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalı temyiz etmiştir.

yargitay(1)

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi aşağıdaki tespitleri yapmıştır.

1- İş sözleşmesinin, işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

2– Somut olayda davalı işyerinde 21.06.2000-14.10.2010 tarihleri arasında temizlik görevlisi olarak çalıştığı, şirket plasiyerlerinden birinin aracından para çalınması üzerine araçta yer alan kamera kaydı incelemesinde davacının araca girişinin ve bozuk para bulunana bölmeye uzanarak elleri dolu vaziyette çıktığının tespiti ile davacının işverenin güvenini sarstığı , hırsızlık olayında ihmali bulunduğu gerekçesi ile 4857 sayılı Kanun’un 25/ II- e ve ı bentlerine istinaden davacının iş sözleşmesi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilmiştir.

3- Dosya kapsamında dinlenen davalı tanıkları da bu hususu doğrulamış, plesiyerin hırsızlığa yönelik şikeyeti, araçtaki kamera kayıtlarındaki görüntülerin şüphe dahi yaratması, davacının görev alanında söz konusu araçların bulunmaması ve inandırıcı olmayan savunması da gözönünde bulundurulduğunda davalı şirketile olan bağı ve güven unsurunu sarsmakla haklı fesih sebebi teşkil edebileceği gözönünde bulundurulduğunda kıdem ve ihbar tazminatları talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne yönelik kurulan hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.


SONUÇ

1- İşçinin iş akdi, işçinin doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışlarının tespiti ile haklı sebeple derhal ve bildirimsiz olarak feshedilebilir.

2- İşçinin eylemi kesin bir şekilde ispatlanamazsa bile; aradaki güven unsurunun kuvvetli bir şekilde sarsılmış olması durumunda bile sözleşmesi haklı olarak feshedilebilir.

3- Eylem üzerindeki şüpheler haklı feshe gerekçe olacak kadar kuvvetli olmasa da, makul sebepler varsa şüphe feshi nedeni ile sözleşme geçerli sebeple feshedilebilir.

Av. Eren Evren

           Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

        www.okyayevren.av.tr

 

 

 

1 yorum

  1. mrb ıyı gunler.ben bır rehabılıtasyon merkezınde 5 yıldır çalışmaktayım.işverenımız 4857sayılı 25.maddesının 2.bölümu b.d.e.h. bentleri iş kanunu maddesını bıze anlatmadan hızlı bır sekılde ımzalattı.bu nedır dıyınce de ıs kanunu felan dedı.odaya gelınce arastırınca tabı tazmınat ıcın,kendı ıstedıgınde kendı kac senelık elemanını çıkarması için ve sonunda da tazmınatını vermemek ıcın oldugunu anladım.pekı bunun gecerlılıgı ne kadar guvenılırdır.ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevınırım.saygılarımla

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir