İşverene Dava Açan İşçi Aynı İşverene Açılan Başka Bir İş Davasında Tanıklık Yaparsa… “Davamın Tanığı Senin Davacındır”

husumetli-tanik

husumetli-tanik

 

İş Hukuku’na temel teşkil eden ilkelerden en önemlisinin İşveren için yazılı delillerle ispat külfeti olduğu, işçinin konuya ilişkin olarak tanık dinletmesinin yeterli olduğu günümüzde hemen hemen her iş davası yargılama safhalarında karşımıza çıkmaktadır.

Ancak işçi tarafının dinlettiği tanığın, “tanıklık” sıfatının da irdelenmesi gerekmektedir. Mahkeme gerçekten bu tanığa itibar etmeli midir?

İşveren ile husumeti olan ve davası devam eden bir kişi, aynı işveren ile davalık bir arkadaşının davasında tanık yapsa, mahkeme bu tanıklığa itibar etmeli midir?

Malum İşverenlerin derdi iş davalarında CISSP genelde şu olur; bir işçi dava açar kazanması belli olur ya da kazanır hop arkası gelir ve genellikle de bu davalarda da işçiler birbirlerine tanıklık yaparlar.

İçlerinden bazıları davayı kazanır ya da kaybeder ancak bazıları daha kendi davaları devam ederken yargılama bitmemişken, aynı İşveren ile başka davası olan arkadaşlarının davasına tanık olarak giderler.

İşte tam da bu noktada Yargıtay 9. HUKUK DAİRESİ’nin 12.11.2013 tarih ve 2011/35934 esas numaralı kararı ve 2013/29010 karar numaralı kararında aşağıdaki şekilde yer aldığı üzere;

Davacı, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğunu, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil ve ücret alacağı talep etmiştir.

Davalı Dedaş ihale makamı olduğunu, davacının işvereni olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Aksu firması ihale sözleşmesinin diğer davalı tarafça haksız olarak feshedildiğinden davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini, asgari ücret ile çalıştığını, fazla çalışma ve genel tatil çalışması yapılmadığını, davacının alacaklarından diğer davalının sorumlu olduğunu 300-135 belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi ise;  işverene karşı davası bulunan tanık beyanlarına itibar edilemeyeceğinden davacının ispatlanamayan fazla çalışma alacağı talebinin reddi gerekir diyerek bu konuda da görüşünü ortaya koymuştur.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Sonuç;

Tanıkların akıbatine Davalı İşverenlerin dava safhasında dikkatli irdeleyerek karar vermeleri ve kendi ile başka davaları olan işçilerin diğer davadaki tanıklıkları konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

İstanbul, 25/08/2014

Av. Tuğçe ZEREN BASKIN

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir