istifa ettikten Sonra Bir Müddet Çalışma

istifa

istifa

İş hayatında ara sıra işçinin istifa ettiği ancak işverenin bu istifasını önce yürürlüğüe koymadığı ve işçiyi bir müddet çalıştırmaya devam ettiği ancak daha sonra istifasını işleme alarak işçinin iş ilişkisine son verildiği görülebilmektedir. İstifa ettikten sonra bir süre daha çalışan işçi acaba gerçekten istifa etmiş sayılmalı mıdır ? İsitfa iradesi işverene ulaştıktan sonra işverenin bu isteği hemen kabul etmemesi işçinin istifasının kabul edilmediğine ve çalışmaya devam edildiğine dair bir karine yaratır mı ?

Bilindiği üzere İstifa tek taraflı bir irade beyanı olup istifanın işverence kabul edilmesine gerek yoktur. Ortada herhangi bir haklı veya geçerli sebep yokken İstifa eden işçi ise şartları oluşmuşsa İş Kanunu'nun 17.maddesi uyarınca yasada yazılı ihbar tazminatını ödemek zorunda kalır. Bazı durumlarda da işveren tarafından işçiye bir eğitim sağlanmış ise bu eğitimin karşılığı sözleşmede yazılı eğitim tazminatını ödemek zorunda kalabilir. 

 

Yargıtay 9.Hukuk Dairesin'in istifa ile ilgili verdiği 30.04.2013 tarih ve 2011/5298 E ve 2013/13032 K sy ile verdiği bir kararda da benzer bir olay tartışılmıştır. 

 

Davaya konu olan olaylarda işçi, 17. 10. 2008 tarihi itibari ile istifa ettiği halde, işverence istifa dilekçesi işleme konulmamış, işçide işyerinde 29. 11. 2008 tarihine kadar çalışmaya devam etmiştir. 

Davacı-karşı davalı şirket vekili; davalının, müvekkili şirkette çalışmakta iken iş akdinde belirtilen ihbar önellerine uymaksızın, istifa etmek sureti ile iş akdini feshettiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ve taahhütname de öngörülen tazminat alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı işçi vekili; müvekkilinin istifa etmediğini, iş akdini haklı nedenle feshettiğini, buna rağmen ihbar önellerine uyarak çalışmaya devam ettiğini, ayrılma tarihi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandığını savunarak, davacı-karşı davalı tarafından açılan davanın reddi ile kıdem tazminatı, ücret alacağı, prim alacağı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti ve masraf alacaklarının davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece, davacı-karşı davalı şirketin davasının reddine, davalı-karşı davacının davasının ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece; işçinin istifası geçerli kabul edilerek, feshe dayalı alacak istemleri reddedilmiştir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesine göre; İlke olarak istifanın işverence kabulü zorunlu değilse de, işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir.

İşçinin 17.10.2008 tarihinde istifa etmiş olduğu ve 29.11.2008 tarihine kadar çalıştığı dikkate alındığında , gerçek bir istifa iradesinden bahsedilemeyeceği gözetilmeksizin istifa olgusuna değer verilerek hüküm kurulması hatalıdır.İstifaya rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir gerekçeleri ile karar bozulmuştur.

SONUÇ

1- istifa işlemi kabule bağlı değildir

2- istifadan sonra belli bir süre çalışılmış olması halinde gerçek bir istifa iradesinin olmayacağı sözleşmenin ikale ile sonlandırılmış olacağı kabul edilmelidir

 

Avukat Eren Evren

Okyay & Evren Avukatlık Ofisi

www.okyayevren.av.tr

 

7 yorum

 1. Ben kurumsal bir markette çalışıyorum daha iyi bir iş bulduğum için işi bırakmak istiyorum yalnız müdür 15 gün olmadan bırakamayacağım yasak süreç olduğunu söylüyor iş gitmediğim takdirde yasal süreç nasıl işler.

 2. Merhaba ,

  4 yıldır çalıştığım şirketten kendi isteğimle istifa ettim. İstifa nedenim şirketin ulaşım açısından çok uzak olması, 4 vesait ile işe gidip 4 vesait ile geliyor olmam. Pandemi sürecinde bu şekilde devam etmek istemediğimi ve daha iyi şartlarda iş bulduğum için çıkacağımı belirttim.
  8 ekim istifa tarihi
  30 ekim çıkış tarihi olarak zorla da olsa anlaştık. Ve yeni şirkete 2 kasım başlangıç olarak bildirdim.
  Kıdem tazminatı vermeyecekler.
  Şu an covidli hasta ile temasdan 14 gün karantina sürecim başladı.
  Çıkış işlemleri mi yapmıyorlar ve + 1 hafta çalışmamı talep ettiler.

  Karantina sürecindeyken çıkış işlemlerim yapılabilir mi ? Ve ihbar süremi kısa tuttuğum için anlaşmamıza rağmen sorun olur mu ?
  Ve ben bu şartlarda ayrıldığım için hak talep edebilir miyim ?

  İyi çalışmalat

 3. Merhabalar;
  6 aydır çalıştığım şirketim ayılmak için dilekçe verdim. bu süre zarfında vardıya primler ve pazar mesailerim ödenmedi. bunları geri almak için aşama aama neler yapmalıyım ve haklarım nelerdir?

 4. Özel bir hukuk bürosunda 5 yıldır çalışıyorum 20.03.2020 tarinde istifa ettim 07.08.2020 kadar çıkışın yapılmadı daha sonra iş haddini iş veren sonlardirdi ama önce verdiğin istifa üzerinden hiçbir hakkımı vermeen çıkarmak istiyor ne yapmaliyim

  1. 20.03.2020 tarihinden 07.08.2020 tarihine kadar kesintisiz bir şekilde çalıştırılmaya devam ettiyseniz bu durumda yazımızda da bahsettiğimiz gibi istifa iradeniz olmadığı kabul edilecektir. Bu sebeple gerçek bir istifa iradesi olmadığı için kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilirsiniz.

 5. Ben özel bir üniversiteden istifa ettim. İstifamı noter aracılığıyla bildirdim. Yeni görevime de başladim ancak üniversite 6 ay sonra bile istifayı kabul etmediğini istifa ettikten sonra beni 20gun süre devamsiz gösterdiğini ve hakkımda işlem yapacağını söyledi.söz konusu durumda bir tazminat doğuyor bunu biliyorum ama ayrıca kamu görevinden men cezası verileceğini belirtmektedir. Bu mümkün müdür ?
  Saygılarımla

  1. Eğer statünüz 4857 sy İş Kanunu'na tabi ise yukarıda yazdıklarımız geçerlidir ve haklı bir sebep olmaksızın istifa etmiş olmanız durumunda ihbar tazminatı ödemek durumundasınız. Özel üniversitede akademisyen kadrosunda görevli iseniz bunun özel kanunu var, o kanunun incelenmesi gerekli Av. Eren Evren

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir