İşçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi Fesih Sebebi midir ?

sürekli-gec-kalma

gec-kalan-isci

İşverenler ile işçiler arasında daima sorun olan konulardan birisi de işçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi ve geç kalmayı bir alışkanlık olarak edinmesidir.  Peki işçinin mesaiye geç gelme hakkı var mıdır ? İşçi sürekli olarak geç kalıyorsa işveren ne gibi yollara başvurabilir. İşçinin işine sürekli olarak geç kalması işveren açısından tazminatsız bir fesih sebebi midir ?

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi'nin 24.06.2013 tarih ve 2013/14031 E ve 2013/11810 K sy kararında işçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi tartışılmış.

Karara konu olan olaylarda; Davacı, iş akdinin işverence, haksız olarak feshedildiğinden bahisle işe iadesini ve iş güvencesi tazminatlarının ödetilmesini istemiş, Davalı, davacının kendisine verilen işi uyarılara rağmen ısrarla yapmadığını, sürekli olarak işe geç geldiğini ve işverene yalan söyleyerek aradaki güven ilişkisini zedelediğinden bahisle iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkemece işçinin işe iadesine karar vermiştir.  

Dosyayı inceleyen Yargıtay 7.Hukuk Dairesi'ne göre; davacının, C… isimli TV kanalında son olarak koordinatör vekili olarak görev yaptığı ve davalı tarafından dosyaya sunulan devredilen personele ilişkin listeye göre de devir listesinde "koordinator vekili " olarak yer aldığı, bu nedenle davacıya başkaca bir işin verilmesinin mümkün olmadığı sabittir.

Ancak davacının 1-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında hemen hemen her gün bazen 4 saati aşar şekilde mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiği de sunulan belgelerden anlaşılmaktadır

ise-gec-kalma

İş Kanununun 18.maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanunun 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. 

İşçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi işveren açısından geçerli fesih nedenidir. Bu durum karşısında, davacının, iş akdinin işveren tarafından geçerli nedenle feshedildiği kabulü ile davanın reddi gerekirken işe iadesine karar verilmesi usul ve yasaya 

——————————————————————————————–—————————————————————————————————————————————–

Sonuç Olarak;

  • İşverenin mesaiye geç gelmeyi alışlanlık haline getiren ve sürekli olarak işe geç kalan işçinin sözleşmesini feshetme hakkı vardır. 
  • Ancak işveren sözleşmeyi feshederken işçiye bildirim öneli veya tazminatı vermeli ve işçinin çalışması 1 yıldan uzun sürmüş ise Kıdem Tazminatını ödemelidir.  

 

Avukat Eren Evren

Okyay & Evren Avukatlık Ofisi

www.okyayevren.av.tr

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir