İşe İade Kararından Sonra İşverenin Aynı İşe Başlatma İmkanının Olmaması

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.

İşveren işe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır.

İşverenin işe davete dair beyanının da ciddi olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez.

Özellikle süreli ihale veya sözleşme ile iş alan alt işveren (taşeron) çalışanlarının açmış olduğu işe iade davalarında özellik arz eden bir durum vardır.  İhale veya sözleşme süresi devam ederken işten çıkartılan işçinin açmış olduğu işe iade davasında, Mahkemenin işe iade kararı vermesi durumunda işverenin işçisini aynı görevine başlatmak zorunluluğu vardır. Fakat ihale ya da sözleşme süresi sona ermiş ve artık aynı işyerinde çalışmayan bir işveren işçiyi aynı işe iade edemeyeceği için durum ne olacaktır ?

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 13.10.2016 tarih ve 2015/13710 E ve 2016/23315 K sy kararında bu konu tartışılmıştır. Karara konu olan olaylarda; 

İşe iade davasını kazanan ve aynı görevinde işe başlatılmayan Davacı vekili, müvekkilinin T… A.Ş. işyerinde alt işverenlere ve son defa İ…-M… iş ortaklığına bağlı olarak çalıştığını, fesih üzerine açılan feshin geçersizliği ve işe iade davasının kabul edilerek kararın Yargıtayca onanıp kesinleştiğini, işe iade için İ…-M… ortaklığına başvuruda bulunduğunu, M… Ltd. Şti’nin Van’da işe başlanması yönünde davet gönderdiğini, İ… Şti.’nin cevap vermediğini, işe davetin kanuni düzenlemeler ve Yargıtay içtihatlarına göre samimi ve geçerli olmadığını, işçinin aynı şartlarla önceki işine iade edilmesi gerektiğini belirterek kıdem, ihbar ve işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre alacağı ve bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalı şirket vekili, davacının iş ortaklığında sadece iki ay çalıştığını, önceki dönem çalışmalarından müvekkilinin sorumlu olmadığını, işe davet edildiği ancak başlamadığını, feshin haklı feshe dönüştüğünü savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

yargitay

Hüküm süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiş ve dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’ne göre;

Davacı işçinin, davalı işverene ait tesislerde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açtığı dava neticesinde mahkemece feshin geçersizliğine karar verildi.ği, temyiz edilen kararın denetimden geçerek onandığı ve davacının süresinde işe başlama başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davalı işveren ise, davacının işe iade başvurusunun kabul edildiğini davacının çalıştığı kurumla olan hizmet alım sözleşmesinin süresinin bitmesi ve yenilenmemesi sebebiyle, başka bir projelerinde çalıştırılacağını, 18.07.2013 tarihinde işe başlaması hususlarını içeren ihtarname göndermiştir. Davacı ise, işverenin davet ettiği işe başlamamamıştır.

Mahkemece, işvereninin davacıyı işe başlatma hususunda samimi olmadığı gerekçesi ile davacının işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağına karar verilmiş ise de, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının geçersiz sayılan fesih öncesi çalıştığı işin ihale süresinin bittiği anlaşılmaktadır.

Davalı işveren tarafından, işyerinde meydana gelen değişiklik üzerine zorunluluk sebebiyle davacı işçinin özelliğine, kıdemine ve önceki işine en uygun işe davet etmiş, davacıyı başka yerde çalıştırma imkanı bulunmayan işverenin daveti ise davacı işçi tarafından kabul edilmemiştir. Bu durumda davacının işe başlatılmadığından söz etmek mümkün olmadığından, davacının sadece boşta geçen süre ile ilgili ücreti hak edebileceği dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ

1- İşe iade davasını kaybeden işveren; işçinin işe iade talebi üzerine işçiyi eski işinde işe başlatmak zorundadır. 

2- Süreli veya ihaleli işlerde, alt işverenin işyerinden çekilmesi durumunda, aynı işe iade mümkün olamayacağından, işverenin en yakın işi önermesi geçerli olacaktır. 

Av. Eren Evren

        Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk 

   www.okyayevren.com

8 yorum

  1. Belediyede OGG olarak 6 sene çalıştım. Son ihaleyinalan tasoren firma ile 1 yıl çalıştım fakat ihale bitiminde belediye benimde çıkardı. ise iade davasını kazandım fakat iadeyi alt isverene verdi mahkeme.Alt is veren başvuru yaptım ihtar çektim ve 15 gün içerisinde ise başlama teklifi gönderdi. Ama tasoren firma belediye de sözleşmesi bitti.4 aylık geriye dönük haklarımı verdi bu durumda 4 aralık 2017 tarihinde belediye de çalışmış oluyorum ama o tarihler de de tasoren firma yok başka firma var Kadrodan yararlanabilirmiyim.

  2. Merhaba Hayırlı Geceler Sayın Avukatim ordu Ünye Devlet Hastanesinde taşeron firmada görev yapiyordum fazla mesai ücretlerini talep ettiğim için işten çıkarıldim gerekçe ıse şirketin ihalesinin sona erdiği benimlede işlerinin kalmadığı mahkemeye başvurdum bulunduğum ilçede mahkeme karari lehime çalışmış olduğum kuruma işime iade verdi fakat Sağlık bakanlığı itirazı üzerine istinafa dosya gitti ordada lehime duzeltilerek karar verildi şirkete ıse iademe fakat şirket denilen firmalar kalmadı kurumda herkez kadrolu oldu karar kesin olarak verildi lehime yapılacak Hangi durumlar olabilir yol gösterebilir misiniz

  3. merhabalar. iş yerimden eylül ayında yapmadığım bir durumdan ötürü çıkarıldım. 4 yıllık çalışan olmama rağmen kıdem / ihbar tazminatı veya işkur ödeneği almadım. işe iade davası açtım ve davayı kazandım. işverene başvurdum ve işverenim beni işe kabul ettiğine dair tebligat gönderdi. ancak bu sürede hastanede çalıştığım birim kapandı ve işe davette kabul kısmında nerde çalışacağıma dair bilgi verilmedi. yüzyüze görüşmemizde başka departman önerisinde bulundular ancak gebelik durumumundan dolayı bunu kabul edemedim ve onlar da ısrarcı olmayıp başka çözümler bulmaya çalışsalarda açıkçası biraz muallakta kaldı. pazartesi başlamam gerekiyor sözleşmeler imzalanacak ama yinede aklıma takılıyor. bu durumda sıkıntı yaşar mıyım, işverenim samimi mi teklifinde ya da gebeliğimin son safhasında olduğum ve çalıştığım eski birim olmadığından yine de işe gitmem mi gerekir? art niyetli gibi gözükmek istemiyorum ama tedirginim ve hak kaybına uğramak istemiyorum.

  4. Kamuda sözleşmeli işçiyim, sosyal medya hesabımla devleti ve devleti temsil eden makamları aşağılayıcı mahiyette ve hakaret içeren siyaysi içerikli paylaşımlarda buldunduğunuz anlaşılmış olup; bu fiilinizle iş verenin güvenini suistimal suretiyle doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar içerisine girdiğiniz sabit olduğundan, 4857 sayılı iş kanunun 25/II-e maddesi gereğince iş akdiniz ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedilmiştir. İşe iade davası açabilirmiyim veya açsam nasıl bir sonuçla karşılaşabilirim, ne gibi haklardan yararlanabilirim, şimdiden teşekkür ederim. (hükümete yönelik eleştiri içeren paylaşımlar vardı)

  5. kamuda taseron iscisiyim 2017 tasaruf nedeniyle isten ayirdilar.ise iade davasini kazanirsam kamu veya sirket eski isyerimde calistirmsyip baska il ve ilcede calistirabilirmi? bunu kabul etmezsem ne gibi haklardan mahrum olurum

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir