Günlük 11 Saatten Uzun Süren Çalışmalarda Ara Dinlenme Süresi Ne Kadar Olmalıdır ?

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.

İş Hukukunda “Ara Dinlenmesi”; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin o gün yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az kanunda öngörülen süreler kadar, kural olarak aralıksız olarak verilen ancak sözleşmelerle aralıklı olarak da belirlenebilen bir dinlenmedir.

Ara dinlenme 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68.maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmakta ancak bunlar için ne kadar süre bir ara dinlenmesi verileceği yasada düzenlenmemiştir.

Bu haftaki karar incelemesini, ara dinlenme süreleri ve bu sürelerin yargılamada nasıl ispat edilmesi gerektiği üzerine yapacağız. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/24373 E. ve 2017/30313 K. 20.12.2017 tarihli kararını inceleyelim;

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, fazla mesai alacağı ile kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tanık beyanlarından davacının yasal çalışma sürelerinin üzerinde çalışmalarının olduğu ve fazla mesai alacaklarının da tam ve zamanında ödenmediği gerekçesiyle iş sözleşmesinin davacı tarafça haklı olarak feshedildiği değerlendirilerek, davanın kabulüne karar verilmiş ve davacı için fazla mesai alacağı hesaplanmıştır.

yargitay

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ne göre;

İş Kanununun 63.maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68.maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.

Başka bir anlatımla günde onbir saate kadar olan (onbir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporu, çalışma saatine göre yasal ara dinlenme süresi düşülerek hesaplama yapmışken, davacı tanıkları ile davalı tanıkları öğlen yarım saat yemek arası ile sabah 10’da 15 dakika çay molası kullandıklarını ifade ederek, ara dinlenme konusunda birbirini doğrular nitelikte beyanda bulunmuşlardır. Hal böyleyken, taraf tanık beyanları doğrultusunda ara dinlenme süresi gözetilerek hesaplama yapılması gerekirken, yasal ara dinlenme süresinin düşülerek hesaplamaya gidilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ

Ara dinlenmesi; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin o gün yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az kanunda öngörülen süreler kadar, kural olarak aralıksız olarak verilen ancak sözleşmelerle aralıklı olarak da belirlenebilen dinlenmedir.

4857 Sayılı İş Kanununun 68. Maddesinde düzenlenen sürelere göre ara dinlenme;

– Dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az 15 dakika,
– Dört saatten fazla ve yedi buçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat,
– Günlük yedi buçuk saati aşan ve 11 saate kadar olan ( 11 saat dahil )  çalışmalar bakımından en az 1 saat,
– Günde 11 saatten fazla çalışmalarda ise en az 1,5 saat olarak verilmelidir.

 

          Av. Gözde Gökçe

             Okyay | Evren  

 Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

      www.okyayevren.av.tr

 

 

 

2 yorum

    1. Merhabalar Cihan Bey,
      Öncelikle belirtmeliyiz ki işçiye çalışma sürelerine oranla belirli süre ara dinlenmeleri verilmesi zorunludur. Ara dinlenmesi; günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakikadan, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde otuz dakikadan, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saatten az olamaz.
      Fazla mesaiye hak kazanılabilmesi için haftalık 45 saati aşan bir çalışma söz konusu olmalıdır. Haftada kaç gün çalışıyorsanız günlük çalışma sürenizle çarparak 45 saati aşan bir sonuca ulaşırsanız, söz konusu aşan kısım fazla çalışmanız olacaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir