Ücret Garanti Fonunu Duydunuz mu ?

ücret-garanti-fonu
ücret-garanti-fonu

Ülkemizde birçok kişinin haberinin olmadığı, işçi yararına, işçinin işvereni tarafından ödenmeyen ücret alacağını karşılamaya yönelik bir fon bulunmaktadır. Ücret Garanti Fonu 2004 yılından beri uygulanmaktadır, bugün yürürlükte olan "Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 28.06.2009 tarih, 27272 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, fonun geliri işverenlerce ödenen işsizlik sigortası priminden oluşmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren sigortalılar hakkında ve İş Kanunu kapsamında kalan işler için bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Ücret Garanti Fonu, işçinin en fazla 3 aylık temel ücretini karşılamaya yöneliktir. Temel ücretten kasıt da işçinin net maaşı olup, kıdem, ihbar ve diğer alacaklar fon kapsamı dışındadır.
 
Fona başvuru için üç temel şart vardır. Bunlar;
  1. İşveren için aciz vesikası alınması, işverenin konkordato ilan etmesi, iflası ya da iflas ertelemesi istemesi durumunda
  2. En fazla 3 aylık temel ücret alacağı için (ancak temel ücretin de bir üst sınırı bulunmaktadır) fona başvurulabilir 
  3. İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.   
İş sözleşmesi devam ederken de fona başvurulabilir. Başvuru, Türkiye İş Kurumu'nun il ve ilçelerde kurulu birimine yönetmeliğin Ek-1'de belirtilen belgesi (yazının altında belgeyi bulabilirsiniz) doldurulmak ve bu belge işverenin ödemezlik durumuna göre iflas idaresi, kayyım, konkordato komiseri ya da tasfiye memuru tarafından onaylanmak suretiyle yapılır. Fona hangi süre içinde başvurulacağı yönetmelikte düzenlenmemişse de genel hükümler çerçevesinde değerlendirerek, ücret alacağının doğduğu tarihten itibaren en fazla 5 yıl içerisinde başvurulabilir görüşündeyiz.  
 
 
EK-1
                                                                       
İŞÇİ ALACAK BELGESİ
 

Alacaklı İşçinin

 

TC Kimlik No       :  
Adı Soyadı                    :
Baba Adı                      :
SSK Sicil No   :
Doğum Yeri    :
Doğum Tarihi        :
İkametgahı/Tel No :
 
Borçlu İşverenin
 
Adı Soyadı/Unvanı      :
İşyeri Adresi/Tel No   :
İşyeri SSK Sicil No     :
İşyeri Vergi Dairesi     :
İşyeri Vergi No           :
Alacak takibinin hangi yolla yapıldığı  :
q       Aciz vesikası alınması
q       Konkordato ilanı
q       İflas
q       İflasın ertelenmesi
 
 
AYLAR İTİBARİYLE TEMEL ÜCRET ALACAKLARI
……………….. YILI
OCAK         :
ŞUBAT       :
MART         :
NİSAN        :
MAYIS       :
HAZİRAN  :
TEMMUZ   :
AĞUSTOS  :
EYLÜL       :
EKİM          :
KASIM       :
ARALIK     :
 
İŞÇİ :
 
              İMZA
ONAYLAYANIN
ADI SOYADI/ÜNVANI:
 
ONAY TARİHİ:
ADRESİ
 
 
İMZA
MÜHÜR
 
Avukat Yüksel Okyay Evren
Okyay & Evren Avukatlık Ofisi
www.okyayevren.av.tr

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir