İşçi Alacaklarında Arabuluculuk

isci-alacaklari-arabulucu

isci-alacaklari-arabulucu

 

Yargıtay içtihatları ile şekillenen ancak yeni yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği katı kurallar sebebi ile işçinin işverenine verdiği ibranın geçerli olma ihtimali yok denecek kadar az kalmıştır. Bundan sonra verilen ibralar ancak makbuz hükmünde olup, alacakların ve işçinin dava açma hakkının varlığını ortadan kaldırmayacaktır.  (Detaylı bilgi için bkz İşten çıkarılan işçinin İmzaladığı ibraname Geçerli midir?- İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir )

Bu kuralın tek bir istinası olabilir o da şu ki işçi ile işverenin, bağımsız ve tarafsız bir kişi olan arabulucuya başvurup, iş akdinin feshinden sonraki ücret ve işçilik alacağı uyuşmazlığının arabuluculuk yoluyla çözülmesidir. 

Arabuluculuk, hukukumuza “6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile girmiş olup, 16.11.2013 tarihinden beri fiilen uygulanmakta olan çok yeni bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Taraflar arabulucuya, kanundaki istisnalar hariç olmak üzere genel olarak serbest olarak karar verebilecekleri her türlü hukuki uyuşmazlıklarda başvurabilirler. Tamamen gönüllü olarak yürütülen çözüm yolu olup, tarafların arabuluculuk sonucunda anlaşmaya varmaları halinde bu husus taraflarca imza altına alınıp, her iki tarafı da bağlayıcı bir özellik kazanır.

İşçilik alacakları da elbette tarafların serbestçe üzerinde tasarruf edebilecekleri bir husus olup, bu konuda arabuluculuk yoluna gidilebileceği hususunda bir tereddüt yoktur.

Taraflar bir ya da birden fazla arabulucu seçip, ücretini aksini kararlaştırmadılarsa eşit olarak paylaşırlar. Taraflar isterlerse, arabuluculuk sürecine avukatları ile birlikte de katılabilirler.

Arabulucular bağımsız ve tarafsız olup, her iki tarafa da eşit mesafededirler. Bu sebeple yargıtay’ın işveren karşısında daha güçsüz olan işçiyi koruma ilkesinin gereklerini, yargılamada hakimin yaptığı gibi, her iki tarafa da kendini ifade etme imkanı tanıyıp, her iki tarafın gerçek iradeleri ile karar vermesini ve arabuluculuk tutanağı imzalamalarını sağlayan arabulucu da yerine getirebilir.

isci-alacaklari-arabulucu-2

Bu sebeple, iş akdi sona erdikten sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşan işçi alacağının miktarı her iki taraf için de bağlayıcı olup, yetkili ve görevli iş mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi aldıktan sonra icra takibine konu olabilir ya da bir tarafın bu konuda dava açması halinde diğer tarafça derdestlik itirazına konu olabilir.  Hukukumuzda çok yeni bir kavram olan herkesin kazandığı arabuluculuk yolu, içtihatlarla her geçen gün gelişecektir.

 

  Arabulucu Yüksel Okyay Evren

             Okyay | Evren 

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2 yorum

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir