2013 Yılı Kararına Göre İşçilik Alacakları ile Hizmet Tespiti Davaları Bir Arada Açılabilir mi ?

hizmet-tespiti
hizmet-tespiti

İşveren'in işçisinin ücretini veya kıdem tazminatını ya da fazla çalışma alacağını ödememesi ile birlikte Sigortaya'da eksik gün  veya düşük ücret bildirimi yaptığı durumda işçilik alacakları ile hizmet tespiti davası bir arada açılabilir mi ?

Yargıtay bu sorunun cevabını her yıl değiştirmekte ve hizmet tespiti ile kıdem tazminatı davasının bir kararında birlikte açılabileceğini diğer kararında açılamayacağını söylemekte

İş Mahkemelerinin de iş davası açacak avukatların da bu istikrarsız kararlar sebebi ile kafası karışmış durumda idi. Mahkemeler dosyaları önce ayırıp sonra birleşme kararı verip sonra yine ayırdılar.

Hizmet tespiti ile işçilik alacakları davasının birlikte açılıp açılamayacağı konusu son olarak 2013 yılında Yargıtay'ın en üst karar mercii olan Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.02.2013 tarihinde vermiş olduğu 2012/21-746 E ve 2013/815 K sy kararında; Hakimin, aralarında bağlantı bulunduğu iddiası ile birlikte açılmış davalarda, yargılamanın daha iyi bir şekilde yürümesini sağlamak için, davanın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğinden ayrılmasına karar verebileceğini belirttikten sonra

  • Davaya konu istemlerin yasal dayanaklarının ve buna bağlı olarak yapılacak inceleme ve araştırma yöntemlerinin farklılığı ve
  • temel ilişkinin kanıtlanmasında izlenecek usul gibi bir takım farklı olgular nedeniyle, 

yargılamanın daha iyi ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davaların ayrılmasının daha iyi olacağını tespit etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun son kararına göre; Davacının hizmet tespiti isteminden, işçilik haklarına dayalı alacak ve tazminat istemleri tefrik edilmeli, daha sonra işin esasına girilerek bir sonuca varılmalıdır.

Sonuç olarak Yargıtay görüşünü bir daha değiştirene kadar Hizmet Tespiti davaları ile Kıdem,İhbar ve Ücret alacağı gibi işçilik alacakları davalarının birlikte açılması mümkün olmayacaktır.

Av. Eren Evren
Okyay & Evren Avukatlık Ofisi

www.okyayevren.av.tr  

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir