Hafta Tatili Ücretinin Hesabında 2,5 Kat Yanlışı

T.C. Anayasası’nın 50. maddesi incelendiği takdirde çalışanlar içi dinlenmenin bir hak olarak kabul edildiği ve yasal düzenlemeler ile korunması ilkesinin benimsendiği anlaşılacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu kabul ile gerekli düzenlemeler yapılmış olup ilgili Kanun’un 46. maddesi uyarınca: “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.”ifadeleri kullanılmış ve hafta tatili benimsenmiştir.

Hafta tatili olarak belirlenmiş zamanlarda çalışan işçilerin fazla çalışma yapmaları söz konusudur. Peki hafta tatili süresinde çalışmış olan işçilerin yaptıkları işin ifası karşılığı olarak alacakları ücret ne olacaktır? Uygulamada genelde hatalı bir şekilde hafta tatili süresinde çalışan işçiye 2,5 kat ücret verileceği yönünde yanlış bir kanaat bulunmaktadır.

Oysa ki konuya ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2020 tarihli 2016/12331 E. ve 2020/3035 Karar sayılı kararında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Karara konu olan olaylarda;

Davacı vekilince:

  • hafta içi 08.00-20.00 ile gece mesaisi olarak 20.00-08.00 arası, hafta sonu mesai denk gelirse yine aynı saatler arası çalışıldığı,
  • resmi ve dini bayramlarda çalışıldığı,
  • yemek molasının 20 dakika ve çay molasının 5’er dakika olduğu,

iddia edilmiş ve işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinde bulunulmuştur.

Davalı taraf cevap olarak: fazla çalışma, tatil, dini ve milli bayram ücretlerinin ödendiğini savunmuş ve başkaca savunmaları da öne sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup işbu davaya ilişkin karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi somut olaya ilişkin vermiş olduğu kararın gerekçesinde, taraflar arasındaki uyuşmazlığın, hafta tatilinin hesabı noktasında toplandığını belirtmiştir.

Karar’da 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesine referans yapılmış; hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın işçinin ücreti tam olarak ödenmesi gerektiği; hafta tatillerinde çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağı yasalarda düzenlenmemiş ise de, hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı, buna göre işçilik ücretinin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği görüşünün benimsendiği belirtilmiştir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi gerekçeli kararında;

hafta-tatilinin-hesabi

“Somut uyuşmazlıkta, davacının fazla çalışma alacağı ödenmediğinden iş sözleşmesini haklı feshettiği anlaşılmaktadır. Dosyaya sunulan ücret bordrolarından davacının ücretinin 30 gün üzerinden ödendiği anlaşıldığından, hafta tatili alacağının çalışılmadan ödenmesi gereken 1 yevmiyesi ödendiğinden sadece 1,5 katı hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken 2.5 kat hesabı isabetsizdir.

ifadelerini kullanarak yerel mahkemece 2,5 kat üzerinden yapılan hesaplama sebebi ile karar bozulmuştur.

Sonuç olarak;

  • Maktu aylıklı ücret ile çalışan işçilerin hafta tatili alacağının çalışılmadan ödenmesi gereken bir yevmiyesi ödendiği için sadece 1,5 katı hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken 2.5 kat hesabının yapılması yanlıştır.
  • Hafta tatilinde çalışan işçiye çalıştığı saat dikkate alınmaksızın 1 günlük ücreti hafta tatilinde çalışıldığı için ödenir, hafta tatilinden önce 45 saat çalışmış ise çalıştığı saat üzerinden 1,5 kat da fazla mesai ücreti olarak ödenir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2020 tarihli 2016/12331 E. ve 2020/3035 Karar sayılı kararına buradan ulaşabilirsiniz

       Stj. Av. Can Hakan

           Okyay | Evren

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi

      www.okyayevren.com

Not: Bu yazı Av. Eren Evren tarafından incelenerek yayına uygun  bulunmuştur. 

 

Hafta Tatili alacağının nasıl ispat edileceğine dair yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücretleri hesabının saat üzerinden mi yoksa gün üzerinden mi yapıldığına dair yazımızı da buradan okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir