Latest posts

Alt İşveren İlişkisinde İşkolunun Tespiti

  Çalışma hayatındaki sendikal faaliyetlerini temelini işkolu kavramı oluşturmaktadır. Kanunda açıkça tanımı yapılmamakla birlikte işkolunu, bir işyerinde yürütülen faaliyetlerin benzer […]